Загальні положення

1.1. Договір оферти, є офіційною пропозицією «Rymka.com.ua», далі за текстом – «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, а саме через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-магазині Продавця «www.rymka.com.ua» (далі – «Інтернет-магазин»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції від Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення, на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-магазині Продавця, або в специфікації, що надається Покупцеві для погодження замовлення.

Поняття і визначення

2.1. Згідно цієї оферти, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

 • «Товар», або «Виріб» — моделі, аксесуари, комплектуючі та супровідні предмети;
 • «Інтернет-магазин» — відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для презентації або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
 • «Продавець» — компанія, яка реалізує товари, представлені на Інтернет-сайті.
 • «Користувач» – фізична особа, що відвідала «Інтернет-магазин» для ознайомлення та вибору Товару.
 • «Покупець» — фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладенихнижче.
 • «Замовлення» — вибір окремих позицій з переліку товарів, визначених Покупцем при розміщенні замовлення і здійсненні оплати.
Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

 • добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;
 • самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині; оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-магазині;
 • обробка та доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.
Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на сайті Інтернет-магазину і який є в наявності, шляхом заповнення відповідної форми на сайті Інтернет-магазину, або шляхом здійснення дзвінка до Менеджера компанії за номерами телефонів розміщені на сайті Інтернет-магазину.

4.2. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компанії зобов’язаний поставити
Покупця до відома (телефоном або через електронну пошту).

4.4. При відсутності товару,або комплектуючих Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

4.5. При оформленні замовлення Покупець самостійно обирає спосіб оплати Товарів (один із вказаних в п. 5.4), зазначає адресу доставки Товарів, а також повідомляє номер мобільного телефону та іншу контактну інформацію (прізвище, ім’я по батькові, адресу електронної пошти). При цьому номер мобільного телефону має бути діючим та забезпечувати можливість отримання Покупцем повідомлень.

4.6. Для уточнення деталей замовлення та узгодження замовлення, або його коригування, Менеджер компанії може зв’язатися із Покупцем за номером телефону, який останній вказав під час оформлення замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Покупець зобов’язаний оплатити Товари за цінами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в момент їх замовлення, або погодження специфікації.

5.2. Менеджер компанії лишає за собою право змінити вартість замовлення після коригування замовлення, або зміни параметрів Товару.

5.3. Оплата здійснюється шляхом 100% (сто відсотків) передоплати вартості замолених товарів в національній валюті.

5.4. Способи оплати:

 • Безготівкова оплата банківською карткою (Visa/MasterCard) через сервіс WayForPay;
 • Безготівкова оплата за реквізитами;
 • Готівкою через термінали самообслуговування.

5.5. При ненадходженні грошових коштів, Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в Інтернет-магазині, здійснюється до вантажних відділень Нової Пошти, де і відбувається видача замовлень.

6.2. При прийманні замовлення Покупцем (або іншою особою визначеною Покупцем), проводиться обов’язкова перевірка Товару на наявність зовнішніх механічних пошкоджень та відсутність дефектів. При виявленні зовнішніх механічних пошкоджень Товару після прийому, претензії Продавцем не приймаються, що не стосується прихованих заводських дефектів Товару, які неможливо виявити візуально при прийомці Товару.

6.3. Право власності на Товар переходить до Покупця, в момент одержання замовлення у відправленні «Нової Пошти», на умовах, що розміщені на сайті http://novaposhta.ua. Ризик випадкової втрати чи пошкодження Товару несе його власник.

6.4. При невиконанні або неналежному виконанні Покупцем, або особою, яка діє від його імені, обов’язків по прийманню Товару, встановлених даним Договором, Продавець відмовляє у виконанні вимог Покупця по недолікам Товару, які повинні бути своєчасно виявлені в момент передачі Товару Покупцю.

Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору.

7.3. Покупець має право:

 • оформити замовлення в Інтернет-магазині;
 • оформити електронний договір;
 • вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.
Відповідальність сторін

8.1.Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України

8.2. Продавець не несе відповідальності:

 • за незначну невідповідність колірної гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну колірну передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей і мобільних пристроїв;
 • за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;
 • за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення і доставки товару), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою контролю Продавця;

8.3. В разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно заважають виконанню цього Договору. Настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти.

8.4. Сторони прикладуть максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Відповідальність сторін

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, за умови попередньої публікації його на сайті www.rymka.com.ua.

9.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення. При здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, згідно ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення, означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

9.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Перегляд товарів і процес оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправленняповідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та інших дій, пов’язаних з виконанням замовлення. Для користування cайтом Інтернет-магазину Покупець зобов’язаний прийняти умови Угоди про конфіденційність за адресою https://rymka.com.ua/privacy-policy/.

Порядок повернення товару

10.1. Вироби відповідної якості, які були виконані на замовлення, поверненню і обміну не підлягають. Це прописано в договорі і підкріплено відповідною постановою Кабінету Міністрів України про товари, що не підлягають поверненню (нарізані або розкроєні під ваше замовлення).

10.2. Вироби які підлягають повернення на виробництво для усунення браку:

 • Вироби які виготовленні у невідповідності з умовами зазначеними в замовлені, або специфікації, які погодженні Покупцем.
 • Вироби які було пошкоджено під час перевезення і дані пошкодження виявлено на відділенні перевізника під час отримання замовлення.

10.3. Якщо усунення браку неможливе, замовлення повторно подається на виробництво.

10.4. Повернення та доставка замовлення відбувається коштом Інтернет-магазину.

Термін дії договору

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення терміну дії, цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін
до початку процесу виробництва товару, шляхом повернення грошових коштів.

11.3. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору, та у випадках передбачених чинним законодавством України.

Обмеження відповідальності Адміністрації інтернет-магазину

12.1. Адміністрація Інтернет-магазину не несе відповідальності за відвідування і використання Користувачем зовнішніх ресурсів, через посилання, які можуть міститися на сайті.

12.2. Адміністрація Інтернет-магазину не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, друкарські помилки і неточності, які можуть бути виявлені в матеріалах, що містяться на сайті. Адміністрація Інтернет-магазину докладає всіх необхідних зусиль, щоб забезпечити точність і достовірність інформації на сайті.

12.3. Адміністрація Інтернет-магазину не несе ніякої відповідальності за розрахунок кінцевої ціни (вартості) Товару при внесених параметрах Покупцем на сторінці Товару та можливо отриманих при цьому помилок.

12.4. Адміністрація Інтернет-магазину не несе ніякої відповідальності за висловлювання і думки Користувачів, залишені в якості коментарів або оглядів. Думка Адміністрація Інтернет-магазину може не збігатися з думкою і позицією авторів оглядів і коментарів. У той же час Адміністрація Інтернет-магазину вживає всіх можливих заходів, щоб не допускати публікацію повідомлень, які порушують чинне законодавство і / або норми моралі.

Адміністрація Інтернет-магазину алишає за собою право видаляти розміщену на сайті інформацію і робити технічні і юридичні заходи для припинення доступу до сайту Користувачів, що створюють згідно з висновком Адміністрація Інтернет-магазину, проблеми у
використанні сайту іншими Користувачами, або Користувачів, які порушують вимоги Угоди.

12.5. Адміністрація Інтернет-магазину не несе відповідальності за можливі протиправні дії Користувача відносно третіх осіб, або третіх осіб щодо Користувача.

12.6. Адміністрація Інтернет-магазину не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), що виникли в зв’язку з цим сайтом, його використанням, або неможливістю використання.

12.7. Адміністрація Інтернет-магазину не несе відповідальності за втрату Користувачем можливості доступу до свого облікового запису – облікового запису на сайті.